Skip to main content

Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-244-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis

Series : Nofima rapportserie 46/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det et økende fokus på betydningen av mat som et element ved en reiseopplevelse og på det å kjøpe med mat hjem som suvenir eller gave. Denne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt hvor formålet har vært økt kunnskap om Norgesturisters forhåndskunnskap om norsk sjømat, deres preferanser for sjømat samt turisters kjøpskriterier i vurdering av sjømatprodukter som suvenir. Vi finner at kunnskapen om norsk sjømat generelt sett er lav blant reisende i Norge men at turister etterspør sjømat fordi de tenker på Norge som en sjømatnasjon. Prosjektet viser betydningen av at kokker, serveringspersonell og medarbeidere på matutsalg har kunnskap om maten og kan dele denne med turister. Vi finner også en positiv sammenheng mellom turistenes erfaring med og viljen til kjøp av sjømat som suvenir. Prosjektet avdekker at det er variasjon i hva turister etterspør ut fra forhold som nasjonalitet, alder, reisemåte og reisegruppe. I valg av mat på spisested viser studien at følgende forhold er viktig for turister (rangert): Smak, kvalitet, lokalt produsert og typisk for landet. Med tanke på det å gå til innkjøp av mat som suvenir viser studien følgende rangering av kjøpskriterier: smak, kvalitet, lokalt produsert, tollbarrierer, at matproduktet ikke behøver kjøling/frysing og at det ikke lukter, at det ikke er fare for brekkasje, størrelse på produktet og at man har smakt produktet. Forhold som pris, verdi for pengene, helse, en historie om maten, kjennskap til maten og design rangeres som mindre viktig blant turistene. Resultatene viser at turistene grovt sett kan deles i to grupper; de som ønsker å prøve lokale matretter og sjømatsuvenirer, og de som ønsker å spise mat de kjenner fra hjemlandet. Mat som selges til turister bør tilpasses slik at den både oppfyller behovet til de turistene som ønsker å prøve (ny) norsk mat og de turistene som er mer konservative. Det siste kan gjennomføres ved å anvende lokale råvarer til å utvikle kjente internasjonale retter eller suvenirer.

Contacts: