Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-457-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Albert, Ole Thomas

Series : Nofima rapportserie 17/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Bestanden av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fra lokale fiskere. Ved hjelp av en enkel biomassemodell (SHOT) basert på CPUE data innsamlet fra fiskerne er det gjort beregninger av mulig utvikling av rognkjeksbestanden. Det er gitt anbefaling for fangstuttak i 2001 basert på dette. For gjenoppbygging av bestanden anbefales det å begrense det totale uttaket til 200 tonn rogn for å redusere faren for ytterligere reduksjon i bestanden.