Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-443-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sundet, Jan Henry

Series : Nofima rapportserie 6/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I alt 16 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 1999. Dette er noe færre enn i 1998. Resultatene viser at problemene med bifangst fortsatt er størst i Varanger, men at problemet er i ferd med å tilta også i andre områder. Estimert bifangst av krabbe i torskegarn i 1999 var ca 121 000 stk., mens estimatene på line (ca. 11.000) var betydelig lavere. Dette er en økning i forhold til undersøkelsen i 1999. Det er for det meste hunnkrabbe som tas som bifangst, sammen med mye undermåls krabbe. Tidligere undersøkelser indikerer at dødeligheten av krabben som tas på garn er nærmere 100 %, mens de som tas på line har større mulighet til å overleve siden de blir mindre skadet. Undersøkelsen er gjennomført i nært samarbeid med lokale fiskerimyndigheter i Finnmark.