Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-729-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Tidemann, Even

Series : Nofima rapportserie 42/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Tørrfiskproduksjon er en foredlingsprosess hvor klimatiske forhold påvirker produktets egenskaper sterkt. Rapporten gir en gjennomgang av forsøkene som ble gjort sesongen 2007, med sammenligning av sesongen 2006. Målingene viser at fisken kan eksponeres for høye temperaturer som følge av solstråling. Videre tyder resultatene på at kvalitetsproblemet mucoso øker når fisken tørker langsomt, og at mikroklimaet ved hjellene kan medføre at fisken får ulik temperatureksponering i samme hjell. Som for sesongen 2006 er det vist at mesteparten av vannet er fjernet etter de fire første ukene. Imidlertid har fiskekjøttet rett bak ryggbeinet omtrent uendret vanninnhold selv etter fire uker. Det er først etter fem uker at vanninnholdet begynte å synke i kjernen. Best kvalitet er oppnådd på fisk som tørker raskt etter henging, og hvor høye temperaturer i slutten av sesongen er unngått. Det er også gjort forsøk med ulik hengeretning på fisken. Det synes fordelaktig å henge fisken med ryggen mot sør fordi fisken blir jevnt bleket.