Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-717-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Nilsen, Rune; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar

Series : Nofima rapportserie 37/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Grønn kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) er den norske kråkebollen som har størst kommersiell verdi, og gonaden er et svært ettertraktet sjømatprodukt. Det har vært forsøkt mange forskjellige redskaper for fangst av kråkeboller, men dykking har vist seg å være den mest effektive fangstmetoden. I og med at dykking er kostnadskrevende, risikofylt og begrenset av værforhold er det ønskelig å utvikle nye fangstmetoder for kråkeboller. Innsamling ved hjelp av fjernstyrt miniubåt (ROV) kan være et alternativ til dykking. I denne rapporten har vi sammenlignet fangsteffektivitet, fangstselektivitet og overlevelse, etter fangst av kråkboller gjort av dykkere og med ROV, ved Scan Aquas lokaliteter i Forsøl i Hammerfest Kommune. Resultatene viser at fangsteffektiviteten var bedre ved dykking enn ved ROV men vi observerte likevel en positiv utvikling for ROV-fangst utover i forsøket. Når det gjelder fangstselektivitet og overlevelse etter mellomlagring var det ingen forskjell for dykking kontra ROV. Etter dette forsøket fremstår ROV som et interessant alternativ eller supplement til dykking for fangst av kråkeboller.

Contacts: