Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-715-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 36/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten presenterer et forslag til en indeks for prisene på norsk eksport av tilvirket torsk. Indeksen er en variant av en Laspeyres indeks. Eksportprisene på torsk har typiske sesongvariasjoner og indeksen er derfor sesongjustert ved hjelp av statistiske metoder. Tidsserien dekker tidsrommet 2000 til 2009. Likeledes presenteres gjennomsnittpriser på ferskt og fryst torskeråstoff omsatt i markeder i EU og på Island, og ferskt torskeråstoff omsatt i Norge

Contacts: