Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-709-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Karlsen, Kine Mari

Series : Nofima rapportserie 33/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Nye kommende krav fra EU kan stille tørrfiskprodusentene i Norge overfor nye utfordringer. Disse kravene går blant annet ut på at det skal lages et fangstsertifikat som dokumenterer opprinnelsen for hver forsendelse av hvitfisk eksportert til EU. Med andre ord bedriftene må kunne dokumentere hvilke sluttsedler hvitfisken kommer fra i en forsendelse av hvitfisk til EU. Dette forutsetter at bedriftene har kontroll på splittinger og blandinger av hvitfisk under produksjonen. Kravet om fangstsertifikat er et tiltak for å forhindre ulovlig, uregistrert og urapportert fiske og trer i kraft fra 1. januar 2010. (Se rapportens kapittel 1 for fullstendig sammendrag).