Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-693-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Norberg, Hans Martin

Series : Nofima rapportserie 25/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Basert på Eksportutvalget for fisk sin lansering av en merkeordning for skrei, beskrevet i Storingsmelding nr. 19 (2004-05), ble det i mars 2009 gjort en undersøkelse av forbrukeres oppfatning av Skrei®. Et kortfattet spørreskjema er besvart av 215 personer som handlet skrei i ferskfiskdisken. Undersøkelsen foregikk i seks Coop Mega-utsalg i Oslo-området og gir en indikasjon på forbrukeres oppmerksomhet, oppfatning og bruk av skreimerket. Mer enn halvparten av respondentene er oppmerksomme på merket gjennom eksponering i annonser, reklamemateriell i butikk eller merket på selve fisken. En tredjedel har kunnskap om merkets betydning og tar hensyn til det ved kjøp. Noen færre er påvirket av merket uten å ha kunnskap om dets betydning. Samlet oppgir nesten halvparten av respondentene at merket har en positiv innvirkning på deres kjøp av skrei. Forbrukerne beskriver sine merkeassosiasjoner å omfatte kvalitet, opprinnelse og ferskhet. Likevel brukes foreløpig ikke merket som en indikasjon på ferskhet. Dersom flere skal komme til å bruke merket som en kvalitetsindikator forutsettes ytterligere publisitet om merket samt at merket evner å gir forbrukeren opplevelsen av samsvar mellom produktkvalitet og de observerbare omstendigheter for salg av kvalitetsmerket skrei.