Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-691-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Afseth, Nils Kristian

Series : Nofima rapportserie 24/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Noen kvalitetsvariasjoner i lakseråstoff er vanskelig å unngå da de kan skyldes naturlige individvariasjoner. I denne rapporten er muligheten for instrumentell måling av følgende kvalitetsegenskaper diskutert: Blod, melanin, fettinnhold og fettfordeling, pigment og farge, fettsammensetning, kjernetemperatur, bein, synlige defekter og bløt muskel. For hver av disse egenskapene er mulig teknologi for måling diskutert og status på instrumentering er gitt. De instrumentelle metodene som er diskutert er røntgen, synlig og nær infrarød spektroskopi, Raman spektroskopi, infrarød spektroskopi, NMR og høyoppløselig fargeavbildning. Konklusjonen er at de fleste kvalitetsegenskapene kan måles ved hjelp av en spektroskopivariant med unntak av beindeteksjon som krever røntgen. Synlige defekter kan i tillegg også måles ved hjelp av fargeavbildning. Felles for alle kvalitetsegenskapene, med unntak av bein, er at det enten er snakk om tilpasning av en kommersiell løsning eller en kortsiktig utvikling av teknologiløsning. Mye arbeid er allerede gjort.

Contacts: