Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-677-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Kristoffersen, Silje; Kristiansen, Frank; Eilertsen, Guro; Olsen, Ragnar Ludvig

Series : Nofima rapportserie 13/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I dette forsøket ble torsk fanget levende og lagret i merd hvor den ble fôret med hhv. lodde og kommersielt torskefôr i 3 måneder. Etter skånsom slakting og utblødning i 30 minutter, ble fisken sløyd og de biologiske data registrert før maskinell filetering enten pre-rigor (innen 2 timer etter død) og post-rigor (etter 4 dagers is-lagring av sløyd fisk). Det ble produsert ryggfileter (Loins) enten med eller uten skinn. Vekt og lengde på ryggfiletene ble registrert ved filetering og på dag 4, 9 og 14 for de pre-rigor produserte filetene, mens de samme målingene ble gjort på dag 9 og 14 for de post-rigor produserte filetene. Resultatene viser at pre-rigor produserte loins med skinn taper mindre vann og krymper mindre. Det var ingen signifikant forskjell i muskel pH og vanninnhold mellom de ulike gruppene. Vannbindingsevnen var signifikant lavere i pre-rigor produserte loins. Fisken som hadde fått tørrfôr hadde signifikant lysere muskel uavhengig av fileteringstidspunktet. Profesjonelle kokker vurderte kvaliteten av loins fra både den tørrfôrede og den loddeforede torsken som meget god.

Contacts: