Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-675-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Labansen, Jørgen Peter

Series : Nofima rapportserie 11/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I henhold til prosjektplanen ble det i høsten 2007 gjennomført en kartlegging og en kvalitets-vurdering av kråkeboller i Sisimiut kommune. Under kartleggingen av kråkebollebestanden ble det tatt fangstprøver fra 8 forskjellige lokaliteter for å få ett overblikk over eventuelle forskjeller i kvalitet mellom de forskjellige lokalitetene. Materialet ble så bearbeidet med tanke på bestandstetthet, størrelsesfordeling og kvalitet Kartleggingen av kråkebolleforekomsten i Sisimiut kommune viste fangstbare forekomster på enkelte av lokalitetene som ble undersøkt.

Contacts: