Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-665-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Nøstvold, Bjørg Helen

Series : Nofima rapportserie 3/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målet med undersøkelsen var å identifisere forbrukernes oppfatning av fersk fisk. Hovedfokuset var å se på hvor lenge en fisk er fersk og hva som inkluderes i begrepet ”ferskfisk”. I tillegg ønsket vi å se på hvor ofte de spiste fisk til middag, forholdet til fersk- og frossenfisk, samt tanker rundt holdbarhet, kvalitet og pris. Undersøkelsen er gjennomført i Oslo og Tromsø. Våre intervjuer avslørte at konsumenten har en formening om at fersk fisk ikke bør være mer enn maksimalt 2-3 dager gammel. Noen inkluderte alt fra lettsaltede og røykte til frosne produkter i begrepet ”fersk fisk”. Det synes å være en oppfatning av at fersk fisk er mye dyrere enn frossen fisk, og at fisk generelt er meget dyrt, noe som ikke er riktig. Konsumet av fisk er høyere og mer variert i Tromsø enn i Oslo. I Oslo ser vi en tendens til at de som spiser mye fisk holder seg til frossenfisk. Ytterligere informasjon om hva som er situasjonen når det gjelder faktisk kunnskap og feilinformasjon hos forbrukeren, er viktig for å velge riktig framgangsmåte når man skal forberede konsumenten på å motta informasjon om fangst- og slaktedato, informasjon som blir obligatorisk fra 1. januar 2010.