Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-831-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 45/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Sett under ett ble lønnsomheten i norsk fiskeindustri betydelig bedre i 2009 enn året før. Samlet driftsresultat økte fra 2,1 % til 2,8 % av driftsinntektene. I tillegg ble mye av valutatapene som ble utgiftført i 2008 tjent inn igjen i 2009 og inntektsført. Mens valutatapene utgjorde 1,3 milliarder kroner i 2009, ble om lag 875 millioner inntekstført igjen i 2009. Dette bidro til at ordinært resultat før skatt ble snudd fra et underskudd på 3,5 % av inntektene i 2008 til et overskudd på 4,7 % i 2009. Målt etter driftsresultat hadde sildemelindustrien best lønnsomhet i 2009, fulgt av pelagisk konsumindustri, som produserer sild, makrell og lodde for konsum. Pelagisk konsumindustri hadde også sitt beste år noen sinne. Disse ble fulgt av klippfiskprodusentene, som både hadde størst bedring i resultat fra 2008, og det høyeste ordinære resultat før skatt som følge av inntektsføring av reverserte valutatap. I øvrige deler av hvitfiskindustrien var tapene store, spesielt blant saltfisk- og tørrfiskprodusentene, etter et svært vanskelig år.

Contacts: