Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-825-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Hansen, Jorunn sofie; Håbesland, Geir

Series : Nofima rapportserie 42/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten er delt inn i følgende deler (hver del er et hefte): A. Beskrivelse av prosjektet og arbeidsprosessen (dette dokumentet) a. Målgruppe: Aktører som ønsker å få en samlet innsikt i prosjektet og dets arbeidsmetoder for å nå oppsatte mål. B. Komplett beskrivelse av 9 ulike forretningsmuligheter: a. Målgruppe: Aktører innen fiskeforedling som ønsker å få en rask innsikt i aktuelle forretningsmuligheter og kriterier for disse. Momentene her kan være viktige for videre produktutvikling av innovative fiskeretter for sektoren. C. Innsiktsboka vår a. Målgruppe: Spesielt fiskeforedlingsprodusenter. Poenget er å forstå hvilke kriterier som er viktige for forbrukeren ved valg av nye fiskeretter. Dette dokumentet kan også være av interesse for andre aktører i markedet. D. Fokusgrupperapport a. Målgruppe; Rapporten er spesielt av interesse for produsenter av nye fiskeretter slik at de kan få innsikt i hva forbrukerne er opptatt av. Dette dokumentet kan også være av interesse for andre aktører i markedet. E. Design og designprosessen og brukeren a. Målgruppe; De som arbeider med utvikling av nye produkter, eksempelvis fiskeforedlingsindustrien