Skip to main content
Published 2010

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-779-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

Series : Nofima rapportserie 20/2010

Year : 2010

Summary

Denne rapporten er en kartlegging av markedsforskning knyttet til sjømat i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Hensikten er å få oversikt over hvilke organisasjoner som gjør hva knyttet til dette temaet. Kartleggingen viser at om lag 10 institutter/organisasjoner i større eller mindre grad driver markedsforskning relatert til sjømat i Norge. I Europa har fem universiteter avdelinger som gjennomføre markedsforskning på sjømat, EU har gjennomført prosjektet SEAFOODplus og de nordiske landene har et program MARIFUNC under arbeid. Hovedsakelig har 1-2 forskere sjømat som spesielt fagfelt ved disse universitetene/instituttene. I Nord-Amerika har vi kun fått informasjon fra University of Rhode Island.
Det har vært hensiktsmessig å dele markedsforskningen inn i seks hovedtemaer:
1. Forbrukerforskning
2. Markedsstrategi/organisasjon
3. Industriell kjøpsatferd
4. Etterspørselsanalyser
5. Markedsintegrasjon og markedsmakt
6. Hedoniske modeller, miljømerking og markedsmodeller

Det gis et sammendrag av forskningen innen disse temaene. Det må bemerkes at kartleggingen delvis er avhengig av tilbakemeldinger fra kontaktpersoner ved de ulike instituttene, noe som kan bidra til at ikke alle relevante forskningsbidrag er tatt med i oversikten.

Contacts: