Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-767-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein

Series : Nofima rapportserie 15/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fra 1. januar 2010 må et fangstsertifikat sendes med alle norske forsendelser til EU. Dette er et tiltak for å forebygge og forhindre ulovlig, uregistrert og urapportert fiske. Prosjektets målsetting var å gi innspill til Fiskeri- og kystdepartementet om hva som er praktisk mulig å få til i tørrfiskproduksjonen i forhold til lovkravet. I tillegg er det blitt kartlagt hvordan tørrfiskprodusenter og eksportører har tilpasset seg lovkravet. Noen aktører har erfaring med oppfyllelsen av fangstsertifikatet, og andre har ingen erfaring. Ingen av produsentene som har erfaring med fangstsertifikatet har lagt om produksjonen, men de har gjort endringer i forhold til dokumentasjonsrutinene. Antall sluttsedler som knyttes til et fangstsertifikat varierer. Det er avhengig av type produkt og hvordan produsenten har tilpasset seg til kravet om fangstsertifikat. Sluttseddelnumrene skrives på et fraktbrev og sendes til en eksportør, som laget et fangstsertifikat ved å bruke fangstsertifikatmotoren. En viktig kommende diskusjon er hvor mange sluttsedler som kan knyttes til et fangstsertifikat for å være troverdig. Dette er ikke blitt utredet av Fiskeridirektoratet. En annen målsetting med prosjektet var å se nærmere på krav som stilles ved bruk av merkevaren ”Tørrfisk fra Lofoten”, og lage en oversikt over løsninger for å merke tørrfisken med denne merkevaren.