Published 2010

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-757-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Strand, Roger; Mundheim, Harald

Series : Nofima rapportserie 10/2010

Year : 2010

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Kasa Krepseoppdrett på Hvaler har valgt å satse på en halvintensiv modell for produksjon av edelkreps. Ved bruk av halvintensiv produksjonsmodell kreves det et egnet fôr til juvenile kreps. Det som har vært vanlig å bruke, er levendefôr ved bruk av Artemia i kombinasjon med vegetabilske næringsstoffer som modnet laug, grodd hvete og potet. En metode som er relativt arbeids- og kostnadskrevende i bruk. Vi ønsker derfor i dette forprosjektet å teste ut egnethet til tre kommersielt tilgjengelige tørrfôr (Biomar, Aller Møller og Nofima kråkebollefôr) og et nyutviklet startfôr til edelkreps utviklet av Nofima. Det nyutviklede Nofima krepsefôret og Artemia kom best ut med en overlevelse hos begge gruppene på ca. 75 %. Aller Mølle og Biomar sitt startfôr kom dårligst ut med en overlevelse på under 20 %. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i vekst mellom Artemia, Nofima kråkebollefôr og Nofima edelkrepsfôr. Biomar fôret kom signifikant dårligst ut. På grunn av ekstremt høy dødelighet hos Aller Mølle fôringsgruppen er den ikke tatt med ved vekstsammenlikning.

Contacts: