Skip to main content
Published 2014

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-232-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Wang-Andersen, Jarle

Series : Nofima rapportserie 41/2014

Year : 2014

Summary

Det ble utført en validering av det nye instrumentet Foss Kjeltec 8400 for analyse av råprotein (A01). Dette er en ny modell med samme måleprinsipp, og erstatter det forrige instrumentet Foss Kjeltec 2400. Instrumentet er vurdert og godkjent med gyldighetsdato f.o.m. 16.09.2014.