Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-942-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Åsli, Magnus; Mørkøre, Turid

Series : Nofima rapportserie 51/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Filetkvaliteten av økologisk og konvensjonelt produsert laks ble sammenlignet. Filetene kom fra to oppdrettere som produserer både konvensjonell og økologisk laks, og fileter fra to vektklasser (3-4 kg og 5-6 kg) ble undersøkt høsten 2011. Den økologisk produserte laksen hadde fastere tekstur målt både fysisk og sensorisk (etter varmebehandling), den tålte noe mer håndtering og den var rødere i kjøttet sammenlignet med konvensjonelt produsert laks. Forskjellene var imidlertid relativt små, og resultatene bør følges opp for å kunne fastslå om økologisk laks generelt er fastere og rødere enn konvensjonell laks. Totalt fettnivå, proteinnivå og aminosyresammensetning i filet var ikke forskjellige mellom økologisk og konvensjonell laks, men fettsyreprofilen var forskjellig. Den økologisk produserte fisken hadde en høyere andel omega-3 (EPA/DHA) fettsyrer sammenlignet med den konvensjonelt produserte fisken. Grunnet høyere innhold av omega-3 fettsyrer i den økologiske laksen kan det være interessant å undersøke lagringsstabiliteten til dette produktet.