Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-938-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehøg, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen

Series : Nofima rapportserie 49/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Resultatene fra dette prosjektet viser at informasjon om ferskhet er meget viktig for hvordan franske forbrukere evaluerer torskefilet. Dette støttes av resultater fra forbrukertest, måling av effekter ved merking av fisk og hvilke kjøpskriterier som er viktigst for franske forbrukere ved kjøp av brettpakket torskefilet. Forbrukertesten viser at ved å merke torskefilet med ”fersk”, har dette en direkte og positiv påvirkning på hvordan den franske forbruker evaluerer produktet, både når det gjelder kvalitetsegenskaper og preferanse. Dette illustreres av at 40 % av forbrukerne foretrakk fersk torskefilet i en blindtest (ingen informasjon), mens 57 % foretrakk fersk torskefilet når de fikk informasjon om at den var fersk. Videre oppfatter den franske forbruker produkter som er merket fersk som bedre enn produkter som er merket fryst eller tint. Til slutt viser resultatene at ferskhet er det viktigste kjøpskriteriet for franske forbrukere når de skal kjøpe brettpakket torskefilet. Samtidig viser forbrukertesten at i en blindtest blir tint filet av trål og linefanget torsk evaluert minst like godt som fersk filet. I en blindtest foretrekker om lag 60 % av forbrukerne tint filet (fra begge redskapstypene), mens 40 % av forbrukerne foretrekker fersk filet. Disse resultatene viser at hvis det ikke følger informasjon om produktene, er det vanskelig for forbrukeren å skille mellom fersk og tint torskefilet. Resultatene for forbrukertesten er basert på at de franske forbrukerne smakte på en bestemt type tint linefanget, tint trålfanget og fersk linefanget torskefilet. Bruk av andre typer råstoff i en tilsvarende forbrukertest kan gi andre resultater.

Contacts: