Skip to main content
Published 2011

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-936-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sogn-Grundvåg, Geir

Series : Nofima rapportserie 48/2011

Year : 2011

Summary

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet ”Sjømatnæringen: produktdifferensiering og konkurransefortrinn” som har vært publisert i løpet av 2011. Tre artikler som fokuserer på ulike sider ved differensiering av krokfanget fisk og en artikkel om fangstbasert havbruk gjengis. Rapporten presenterer også planlagte forskningsaktiviteter for 2012.

Contacts: