Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-932-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Honkanen, Pirjo

Series : Nofima rapportserie 46/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målsettingen for denne undersøkelsen var å identifisere og analysere forbrukernes oppfatninger, forståelse og kunnskap av bærekraft-begrepet, med fokus på Marine Stewardship Council. En del av dette målet var å undersøke betydningen av bærekraft som kjøpskriterium og å anslå gjenkjennelse og bruk av MSC logo ved kjøp av fisk. Denne rapporten presenterer deskriptive resultater fra fokusgruppeundersøkelser (N=80) og en web-survey (N=2036) i Storbritannia og Frankrike. Resultatene viser at bærekraft er et nokså diffust begrep for de fleste respondenter i studien, selv om de hadde en klar oppfatning av at de innebærer forsvarlig forvaltning av fiskeressursene. De visste imidlertid ikke hvilke prinsipper som brukes for å fastslå hva som er bærekraftig fiske. Bærekraft viser seg å være lavt prioritert kjøpskriterium for fisk, forbigått av blant annet ferskhet, utseende og pris i begge landene. I Storbritannia ble MSC-logoen gjenkjent av overraskende mange sammenlignet med fokusgruppene, mens bruken av logoen var atskillig lavere. I Frankrike var både gjenkjennelse og bruk av MSC logo lav. Noen hovedfunn: • Bærekraft er ikke et viktig kriterium ved kjøp av sjømat • MSC-logo brukes av relativt få forbrukere konsekvent ved kjøp av sjømat • Franske forbrukere ser etter kvalitets – og opprinnelsesmerker (Label Rouge, AoC) • Respondentene i begge land er meget opptatt av bærekraft som et generelt begrep, men de blir mer usikre når det kreves mer kunnskap og når man beveger seg mot produktnivå. • Bærekraft-trenden i Frankrike og Storbritannia er ikke drevet av forbrukere

Contacts: