Skip to main content
Published 2011

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-918-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bjørklund, Oddrun; Henriksen, Edgar

Series : Nofima rapportserie 39/2014

Year : 2011

Summary

Ved å kartlegge forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til LUR-artene de siste 10¬¬–15 årene, og utarbeide kriterier for satsing, har vi i foretatt en prioritering for videre arbeid med LUR-arter i virkemiddelapparatet. Med dagens bestandssituasjon for våre viktigste fiskebestander, og med den sterke konkurransen vi har om arbeidskraft, er det vår vurdering at videre satsing på næringsutvikling bør begrenses til kråkeboller og flatfisk.
Det er videre vår anbefaling at desimeringsfiske av maneter og kråkeboller bør vurderes. Rasjonale bak et eventuelt desimeringsfiske vil i så fall være vel dokumenterte positive effekter på økosystemet generelt, eller for kommersielt viktige næringskjeder.

Contacts: