Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-912-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Robertsen, Roy; Larsen, Odd-Inge; Kristoffersen, Lars Jørgen

Series : Nofima rapportserie 36/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rekeindustrien i Norge/Nord-Europa står nå overfor store utfordringer knyttet til å være konkurransedyktige i et åpent internasjonalt marked. Norsk rekenæring har tradisjon for innovative løsninger hvor man gikk fra håndpilling til dagens helautomatiserte produksjon. Etableringen og satsing på ny produktkategori for å øke innenlands forbruk er spennende og vårt prosjekt har tatt utgangspunkt i den nye produktporteføljen Lofoten Lyngen reker som fra februar 2011 ble tilgjengelig i detaljvarehandelen på 950 utsalgsteder i landet. Markedskommunikasjon har tradisjonelt vært rettet mot kunde, gjennom generell informasjon om produktkategorien, for eksempel frosne pillede reker. Utviklingen av informasjonsteknologi har gjort det mulig å skreddersy informasjon som kan gjøres tilgjengelig direkte for sluttforbruker, og som er koblet til det produktet som faktisk spises. Med de teknologiske mulighetene til stede så har vi utviklet et nytt web-basert system. Bedriftenes grunndata registreres i material og produksjonsstyringssystemet (Trace.net) og gjenbrukes i WEB løsningen. Med et eget webbasert administrasjonsvektøy TraceWeb kan den enkelte fabrikk lage et sett med regler om hvilken produksjonsinformasjon som skal eksporteres ut fra Trace.Net til en ekstern database. Denne databasen er felles for begge fabrikkene og administreres gjennom en egen webløsning som kalles TraceTrackingWeb. Kunde eller konsument kan nå denne gjennom en internett browser.

Contacts: