Skip to main content
Published 2011

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-877-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode; Nøstvold, Bjørg Helen

Series : Nofima rapportserie 19/2011

Year : 2011

Summary

Nordnorske fiskeribedrifter er lokalisert nært de viktigste fangst- og gytefeltene for nordøstatlantisk torsk. Det gir gode forutsetninger for eksport av fersk torsk, forutsatt at bedriftene evner å utnytte sine fortrinn. Kystflåtens torskefiske er sesongbasert og ikke tilpasset markedets ønsker om stabile og forutsigbare leveranser. Det er mye stor torsk som fiskes. Denne torsken går til saltfisk og klippfisk, på grunn av prispremie for stor fisk. Ulike fiskeredskaper gir ulik kvalitet på fisken, og kun den med best kvalitet går til fersk anvendelse. Alle disse tre forholdene bidrar i stor grad til at torskefisket i Nord-Norge er bedre tilpasset konvensjonell enn fersk anvendelse.

Fangstbasert havbruk og oppdrett av torsk har vært sett på som løsninger for å tilfredsstille kravet om forutsigbare leveranser. På grunn av prisfall på villfanget torsk, sliter disse næringene i dag med store utfordringer og mange aktører har lagt ned sin virksomhet. Rapporten peker på muligheter for større eksport av ferske torskeprodukter til Frankrike, Spania, Portugal og Tyskland. Utfordringene i disse fire markedene er svært forskjellige. Det viser at markedskunnskap er en forutsetning for større eksport av ferske torskeprodukter fra Nord-Norge til EU.

Contacts: