Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-861-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 11/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Siden tinte filetprodukter av torsk og hyse har erstattet genuint ferske produkter av de samme artene i britiske supermarkeder er det viktig at norske bedrifter får kunnskap om hvorvidt det samme kan skje i andre store markeder for fersk torsk. Denne rapporten ser nærmere på tilstedeværelsen av tinte torskeprodukter i det svenske og tyske dagligvaremarkedet. Rapporten viser at torsken som er observert i svensk dagligvare kommer fra både Nordøst-Atlanteren og Østersjøen. Parallelt er det observert mye norsk oppdrettstorsk. Det gir svenske importører stor fleksibilitet, og sikrer tilførsel av fersk torsk store deler av året. Det er imidlertid observert noe tint torsk i svensk dagligvare, både i juli og februar. Konsumet av torsk i Tyskland har falt de siste årene, og tint torsk erstatter kun fersk torsk i svært korte perioder av året. I det tyske markedet skilles det klart mellom Kabeljau (Nordøst-Atlanteren) og Dorsch (Østersjøen). En av de største dagligvarekjedene i Tyskland har nettopp begynt å selge brettpakket torsk, basert på tint råstoff. Råstoffet i disse produktene er stillehavstorsk (gadus macrocephalus). Det åpner for ennå større konkurranse i det tyske torskemarkedet.

Contacts: