Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-853-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Arnesen, Jan Arne; Carlehøg, Mats; Gildberg, Asbjørn

Series : Nofima rapportserie 7/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Torsk-, sei- og kveitefilet er dyppet i en blanding av fiskegelatin (fra torskeskinn) og ekstrakt fra mjødurt (Filipendula ulmaria). Mjødurtekstraktet inneholder mye antioksidanter og antibakterielle forbindelser. Gelatin alene har også en viss antioksidativ effekt. Det medfører at fileten får en film på overflaten som beskytter mot harskning og bakteriell forråtnelse under lagring ved 5 oC. Analyser av harskningsgrad (TBAR) og mengde bakterielle nedbrytningsstoffer (flyktig nitrogen) viser at fisk dyppet i gelatin/mjødurt har mindre av disse sammenlignet med fisk som ikke fikk denne behandling. Coating fører ikke til vesentlig farge- og smaksforandring på fileten.

Contacts: