Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-845-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Monfort, Marie Christine

Series : Nofima rapportserie 3/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Studier av det britiske markedet har vist at tinte filetprodukter av torsk og hyse i stor grad har erstattet genuint ferske produkter i det britiske dagligvaremarkedet. Kan norske aktører oppleve den samme utviklingen i det franske markedet? Tinte produkter av torsk, hyse og sei ikke finnes i det franske markedet. Denne rapporten viser imidlertid at bildet må nyanseres.