Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-023-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Akse, Leif

Series : Nofima rapportserie 33/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Formålet med dette delprosjektet var å kartlegge bedriftenes synspunkter på hvilke kvalitetsfeil som er de alvorligste med hensyn til bedriftens lønnsomhet, årsaker og konsekvenser av kvalitetsfeilene, og i hvor stor grad aktivitetene mellom flåte- og produksjonsleddet koordineres for å optimere kvaliteten. Basert på funnene fra studien ser det ut til at klem-/slagskader, svak/dårlig utblødning, rødfarge i kjøttet og spalting har størst økonomisk gjennomsnittlig betydning for de studerte bedriftene. I følge informantene i studien er skippereffekt og mannskap en fremtreden årsak til mange kvalitetsfeil, i tillegg til redskapstype. Konsekvensene av kvalitetsfeilene er avhengig av graden på kvalitetsfeilene. Flere av informantene mente at god kvalitet på råstoffet gir større fleksibilitet for bedriftene. Et annet funn i studien er at for mange av de studerte bedriftene er det liten eller ingen koordinering av aktivitetene mellom fangst- og produksjonsleddet for å optimere kvaliteten. En viktig dimensjon med en slik koordinering er å redusere noe av den usikkerheten som er til stede ved høsting fra ville fiskeressurser. Særlig vil dette være positivt dersom det bidrar til å øke presisjonen ved høsting av de mest verdifulle delene av bestandene og ved å øke forutsigbarheten knyttet til råvaren. I så måte vil et beslutningsstøttesystem som bidrar til mer presisjon være nyttig.

Contacts: