Skip to main content
Published 2012

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-996-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn

Series : Nofima rapportserie 23/2012

Year : 2012

Summary

Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendig elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. Prosjektet har nyutviklet et web-basert vare- og informasjonssystem som ivaretar datafangst, sporing og dokumentasjon i lakse- og hvitfisknæringa, og som kan nåes av kunder globalt.
Løsningen har etablert «defakto» xml standarder for dataoverføring mellom fagsystem og sporingsløsning. Sporingsnøkler fra fysisk vare og inn i ulike fagsystem deles og muliggjør informasjonsutveksling av forretningstransaksjoner mellom verdikjedeledd.

Contacts: