Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-954-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode

Series : Nofima rapportserie 4/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert til et begrenset antall marked. Risikoen med et fåtall marked økes ytterligere med at forhold delvis utenfor bedriftenes kontroll kan påvirke eksporten. Flere norske bedrifter har argumentert for at det er større muligheter for eksport av sild til Brasil enn hva som gjenspeiles i dagens eksportstatistikk. Denne rapporten diskuterer muligheter og utfordringer for fryst rund sild i det brasilianske markedet. Konsumet av sjømat har økt i Brasil de siste årene. Hvis norsk sild skal være med på denne veksten må flere muligheter utnyttes. De største supermarkedskjedene er i dag den viktigste salgskanalen for norsk sild i Brasil. Den økonomiske veksten i Brasil har løftet millioner ut av fattigdom og inn i den økonomiske middelklassen. Hvis en skal lykkes med å eksportere store mengder sild til Brasil må en nå fram til disse forbrukerne. De handler imidlertid i liten grad hos supermarkeder, men hos de mindre butikkene og på lokale markeder. Innpass i disse kanalene og utvikling av produkter tilpasset disse utsalgsstedene er en forutsetning for videre vekst. Brasilianske myndigheter er opptatt av å beskytte lokal industri. Valgt inngangsstrategi bør derfor ikke true lokal verdiskapning og sysselsetting i brasiliansk sardinindustri. Det vil redusere faren for handelsbarrierer.

Contacts: