Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-950-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle

Series : Nofima rapportserie 2/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det er gjennomført storskala forsøk med henging av tørrfisk under skyggenett. Fisken ble hengt på tre tidspunkt 1. mars, 23. mars og 14. april. På hvert av tidspunktene ble det også hengt fisk som kontroll, uten nett. Bruk av skyggenett over tørrfisk mens den henger på hjell gir redusert temperatur i fisken både målt som gjennomsnitt i hele sesongen og særlig er effekten stor på soldager. Selv om denne temperatureffekten er til stede viser resultatene at kvaliteten er uforandret for noen kvalitetsfeil, mens kvaliteten er forverret for andre kvalitetsfeil. Det er ikke funnet noen kvalitetsforbedring på noen viktige og typiske kvalitetsfeil i tørrfisk. Det testede 70 % skyggenettet har derfor ingen hensikt med hensyn på å forbedre kvaliteten på tørrfisk. Forsøkene ble gjennomført hos Brødrene Berg AS, Værøy. Prosjektet er i sin helhet finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Prosjektet ble ledet av Frank Jakobsen på vegne av FHF.

Contacts: