Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-948-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Midling, Kjell Øyvind; James, Philip John; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre

Series : Nofima rapportserie 1/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det er gjennomført tre tokt ombord på garnfartøyet «M/K Nesejenta» hvor samdrift mellom garnfiske etter torsk og teinedrift etter sjøkreps i Nordsjøen ble evaluert. Torsk fanget med garn har vært forsøkt holdt levende. Nye krepsefelt og områder er undersøkt, og det er gjort forsøk på transport av levende kreps tilsvarende eksport til Sør-Europa. Hovedresultatene er: Torsk: • Ved kort ståtid (5 timer) er all fisk levende når den tas om bord. • Bare halvparten av torsken fanget med garn vil overleve om bord i tanker til neste dag. • Garnfanget torsk er mer utmattet enn på noe annet redskap. Kreps • To-kammerteine fisker bedre enn tradisjonelle krepseteiner, men er betydelig vanskeligere å operere. • Resultatene fra teinefisket varier svært mye, men på sitt beste fisker selv de små krepseteinene mer enn 750 gram per teine. • Kreps overlever bedre i nedkjølt vann enn ved omgivelsestemperatur, selv ved temperaturer rundt 13 0C. • Ved korrekt lagring, nedkjøling og pakking kan man transportere kreps (med bil eller fly) i minst 27 timer uten dødelighet.

Contacts: