Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-206-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Ryeng, Agnete A; Borch, Trude Kristin

Series : Nofima rapportserie 29/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Arctic Race of Norway er et internasjonalt etapperitt på sykkel som arrangeres i Nord-Norge. Rittet arrangeres etter modell av Tour de France og andre tilsvarende etapperitt i samarbeid med Amaury Sport Organisation (ASO). Det første rittet ble avholdt 8. 11. august 2013 med 4 etapper. Et arrangement som Arctic Race of Norway vil, ved at det fordrer samarbeid mellom næringsaktører og frivillige i flere sektorer (handelsstand, idrett, reiseliv, samferdsel) vil kunne ha betydelige stedsutviklings-, næringslivs- og reiselivseffekter. For å bidra til at disse effektene blir størst mulig er det behov for kunnskapsoverføring mellom arrangementsårene. Vi har gjennom deltakende observasjon, intervjuer og annet materiale (tekst og foto) kartlagt erfaringene fra første år på følgende tema: finansiering, organisering, markedsføring/stedsprofilering, informasjonsarbeid, folkefest, "city dressing", "hot spots" (langs løypa), frivillige, næringsliv, overnatting og samferdsel/trafikkavvikling. For alle disse temaene har vi konkrete anbefalinger til fremtidige etappesteder.