Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-198-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Skåra, Torstein

Series : Nofima rapportserie 25/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten oppsummerer aktivitetene i og gjennomføring en av FHF-prosjektet «Prosessutvikling, Oppskalering og Markedsvurdering; Alternativ Matjesproduksjon, spesielt med henblikk på prosjekt søknaden. Prosjektet er gjennomført i henhold til planene, og de økonomiske rammer som forelå. Produktene som ble produsert ble testet i flere markeder og ble veldig godt mottatt. Det etablert relasjoner med industrielle kunder, og planlegges kommersiell produksjon i 2014.

Contacts: