Published 2013

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Havforskningsinstituttet

Publication type : Report

Contributors : Patel, Sonal; Mikkelsen, Helene; Vishwanath, Kiron; Evensen, Øystein; Dalmo, Roy Ambli

Series : Fisken og Havet, Særnummer 1-2013

Year : 2013

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I 2008 innvilget Norges forskningsråd penger til et forskningssamarbeid mellom norske og indiske forskere. Målet var å utvikle nye vaksiner til fisk og reker. I løpet av prosjekttiden er det utviklet potensielle vaksinekandidater mot atypisk furunkulose hos torsk, white spot syndrom virus (WSSV) hos reker, nodavirus hos kveite og IPN-virus hos laks. I tillegg er nano- og mikropartikler testet ut som vaksinebærere.