Published 2013

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-242-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Borch, Trude Kristin

Series : Nofima rapportserie 43/2013

Year : 2013

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten presenterer resultatene fra første del av prosjektet «Hermetiserte sjømatsuvenirer» som er finansiert av Innovasjon Norge via Marint Verdiskapingsprogram og ledet av King Oscar. Fra Nofima er forskerne Morten Heide, Audun Iversen og Trude Borch involvert i prosjektet. Notatet inneholder en kartlegging av norske sjømatprodukter som kan fungere som gave eller suvenir i det norske reiselivsmarkedet. Kartleggingen inkluderer ikke alle tilgjengelige produkter i alle kategorier. Spesielt på produkter som røkt laks er tilbudet så omfattende at en fullstendig kartlegging ville være svært ressurskrevende og lite hensiktsmessig ut fra prosjektets formål. Kartleggingen inkluderer både produkter som selges fra dagligvare, mathaller og torg og produkter som distribueres via ulike andre typer matutsalg. Kartleggingen inkluderer kun sjømatprodukter som er emballert og som er produsert av fisk og skalldyr høstet i norske farvann (vill og oppdrett). Blant lakse- og ørretproduktene har vi ikke inkluderte produkter som er produsert av ferskvannsfisk og inkluderer stor sett produkter som er produsert av oppdrettsfisk. Produkter av røye er ikke inkludert i gjennomgangen. Av fiskefarseprodukter er kun de hermetiserte produktene inkludert. Av ferske produkter som ikke er varmehehandlet, røkt, tørket eller saltet har vi kun inkludert loins av torsk og laks. Lutefisk og boknafisk er utelatt fra gjennomgangen ut fra at det antas for å være lite aktuelle produkter i turistmarkedet. I siste del av rapporten foretas det en detaljert gjennomgang av hvordan produsentene merker og markedsfører de produktene som er spesielt rettet inn mot suvenir-/gavesegmentet. Kartleggingen er gjennomført via bransjesøk blant annet i kategoriene «sjømatprodusenter» og «gaveartikler og firmagaver». I tillegg har det vært foretatt søk på Internet ved hjelp av søkeordene «matgave» og «suvenir». I og med at en del norske sjømatprodukter selges på nett i engelskspråklige fora har det også vært søkt på ordene «culinary gifts» og «food souvenirs». Produkter har også vært kartlagt gjennom direkte kontakt med produsenter og salgsledd via telefon og epost. Kartleggingen inkluderer også sjømatproduktene som selges fra «Salmon House of Norway» på Gardermoen Oslo Lufthavn, Mathallen i Oslo og Fisketorget i Bergen.