Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-910-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Rotabakk, Bjørn Tore

Series : Nofima rapportserie 35/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Bakgrunnen for forsøket var å se på muligheten av å benytte seg av umiddelbar sløying og filetering på ubløgget fisk med etterfølgende spyling av fileten for å korte ned prosesseringstiden for torsk betraktelig uten at det ble mer blod i fileten. I tillegg ville man undersøke hvilken effekt superkjøling hadde på krymping av fileten og drypptap. Forsøkene ble gjennomført hos Brødrene Larsen eft. (SF-185) 10.-11. november 2009, med analyse ved Nofima Norconserv AS 18. november 2009

Contacts: