Published 2013

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Norsk Sjømat , p. 18–20 , 2013

International Standard Numbers :
Printed : 0807-1551
Electronic : 1890-9418

Publication type : Article in business/trade/industry journal

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

Issue : 1

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I år med lave kvoter og høye priser reduseres gjerne eksporten av norsk sild til mange marked. På tross av økte priser har silda oppretthold sin posisjon i det egyptiske markedet som har begrenset kjøpekraft. Denne artikkelen ser på mulige forklaringer på denne utviklingen og diskuterer framtidige muligheter og utfordringer for norsk sild i Egypt.

Contacts: