Published 2013

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-103-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 30/2013

Year : 2013

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Lønnsomheten i norsk fiskeindustri var betydelig svakere i 2011 enn året før. Med unntak av bedriftene som foredler og slakter laks falt inntjeningen i alle sektorer. Igjen var det blant tørrfisk- og klippfiskprodusenter og deler av fiskemel og -oljeindustrien at lønnsomheten var best. Svakest var lønnsomheten i filetindustrien, blant saltfiskprodusentene og i rekeindustrien. Også i industrien som produserer sild, makrell og lodde til konsum ble lønnsomheten ytterligere svakket. Sysselsettingen i fiskeindustrien falt med om lag én prosent sammenlignet med året før. I fjerde kvartal 2011 var cirka 10.500 sysselsatt i industrien. Også verdiskapingen i industrien falt i 2011 etter flere år med markant økning. Høyere råstoffkostnader ga både lavere nominell verdiskaping og lavere produktivitet målt i verdiskaping per årsverk.

Contacts: